1. Verantwoordelijkheid voor gegevens 

SACKit BV heeft de leiding over sackit.dksackit.nosackit.se,  sackit.nl,  sackit.eu og sackitshop.de. Evenals de verkopers en B2B.SACKit BV (hierna SACKit genoemd) is verantwoordelijk voor de gegevens. De contactgegevens van SACKit zijn:

SACKit BV 
Lyngvej 1 
9000 Aalborg 
T.a.v.: Adm. Directeur Peter Terkelsen

SACKit voert de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving uit. SACKit is op dit moment bezig om relevante processen en systemen volgens de nieuwe EU-regels voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan te passen. SACKit verkoopt fysieke producten. Indien je, bij bestelling en bij aankoop van een of meerdere producten je persoonsgegevens aan SACKit verstrekt, geef je tegelijkertijd toestemming dat SACKit je persoonsgegevens SACKit verwerkt. 


2. Hoe verzamelt SACKit persoonsgegevens? 

SACKit verzamelt persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer je ervoor kiest om een of meerdere fysieke producten van SACKit te kopen.
 • Van personen die namens jou handelen.
 • Op de B2B-markt. Bijvoorbeeld in een verkoopsituatie waarin gevraagd wordt of SACKit een van haar diensten wil aanbieden en/of waarin gevraagd wordt of SACKit een ​​samenwerkingsovereenkomst wil aangaan.
 • Via cookies en webbakens.
 • Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrieven van SACKit.
 • Van social media, aanbieders van reclame en data-analyse providers en openbare registers.

Het verzamelen van persoonsgegevens en de verwerking ervan zal altijd volgens de wet geschieden. 

3. Welke informatie verzamelt SACKit? 

SACKit verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere algemene persoonlijke gegevens.
 • Creditcardgegevens.
 • Aankoopgeschiedenis
 • Feedback door middel van fysieke en online georganiseerde wedstrijden
 • Feedback op social media en andere digitale platforms.
 • Informatie van browsers.
 • Informatie over uw bedrijf en relevante contactpersonen.

Naast de informatie die we van jou hebben ontvangen, zal SACKIT onze gegevens in sommige gevallen aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen hebben, bijvoorbeeld een samenwerkingspartner. In deze gevallen is de derde partij verplicht om de betrokken klanten te informeren over de algemene voorwaarden en het privacybeleid van SACKit. Tevens is de derde partij verplicht om ervoor te zorgen dat hij toestemming krijgt voor het registreren en verwerken van eventueel gevoelige informatie. 

4. Online aankopen met creditcard 

SACKit maakt gebruik Quickpay, voor jouw aankoop van artikelen die je met een creditcard betaalt. Quickpay als SACKit.dk zijn beiden erkend en goedgekeurd door het Betalingssysteem van de Financiële instellingen (www.pbs.dk). SACKit BV gebruikt een goedgekeurde betalingsserver, waarin alle informatie op je bankpas met SSL (Secure Socket Layer) versleuteld wordt. Dit betekent dat je gegevens niet kunnen worden gelezen. Als je een bestelling doet, bewaart SACKit de informatie die je verstrekt hebt gedurende maximaal 5 maanden, waarna de gegevens gewist worden. Naast het gebruik van je gegevens voor het afhandelen van de bestelling, wordt de verstrekte informatie alleen gebruikt als je bijvoorbeeld contact opneemt voor eventuele vragen of als de bestelling niet klopt.  

5. Waartoe dient het verzamelen van gegevens? 

SACKit verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die beschreven worden in de bijzondere voorwaarden voor de betrokken diensten en de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. SACKit verzamelt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • De verwerking van de aankoop van je artikelen bij SACKit.
 • Om vóór, tijdens of na je aankoop contact met je op te nemen.
 • De verbetering en ontwikkeling van de diensten van SACKit.
 • Om de communicatie en marketing van SACKit op jou aan te passen.
 • Analyse van je gebruikersgedrag en remarketing.
 • Het beheren van je relatie met SACKit.
 • Naleving van de wettelijke eisen. 

6. De wettelijke grondslag voor de verwerking 

Hieronder volgt een overzicht van de juridische grondslag waarop SACKit de verwerking van je persoonlijke gegevens baseert. SACKit kan je persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig hebben bij het afsluiten van een contract waarin jij een partij bent. Bijvoorbeeld in verband met een online-aankoop. Eveneens kan SACKit je persoonsgegevens nodig hebben om bepaalde handelingen en/of voorbereidingen uit te kunnen voeren naar aanleiding van jouw verzoek tot het afsluiten van een contract. De verwerking kan ook plaatsvinden opdat SACKit een gerechtvaardigd belang kan nastreven, tenzij jouw belang voorgaat. Onder gerechtvaardigde belangen die SACKit nastreeft kunnen o.a. genoemd worden: statistiek, klantenonderzoek, op interesses gebaseerde marketing en analyse van het algemene gebruikersgedrag met o.a. als doel om jouw voordelen, beleving en de kwaliteit van SACKit‘s diensten te optimaliseren. 

7. Jouw rechten 

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens heb je bepaalde rechten. De rechten zijn als volgt:

 • Je hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die SACKit van jou heeft en verwerkt.
 • Je hebt het recht om de actuele persoonsgegevens die SACKit van jou heeft te corrigeren en aan te passen.
 • Je hebt het recht om de actuele persoonsgegevens die SACKit van jou heeft te laten verwijderen. Indien je je persoonlijke gegevens wilt laten verwijderen, dan verwijdert SACKit alle informatie die SACKit volgens de wet niet hoeft te bewaren.
 • Indien de verwerking van persoonsgegevens op basis van jouw toestemming geschiedt, dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken, hetgeen betekent dat SACKit stopt met het verwerken van je gegevens, tenzij SACKit krachtens de wet verplicht is om deze persoonsgegevens te verwerken.

De toegang tot de gegevens kan echter worden beperkt in het belang van de privacy van anderen, bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten. Je kunt bij SACKit een schriftelijk verzoek indienen als je een overzicht van je persoonsgegevens wilt ontvangen, je persoonsgegevens wilt aanpassen, een klacht wilt indienen of je persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Het verzoek moet door jou worden ondertekend en je moet tevens je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel je bestelnummer vermelden. Je kunt ook contact opnemen met SACKit als je vindt dat de verwerking van je persoonlijke gegevens in strijd is met de wet of andere juridische verplichtingen. Het verzoek kun je opsturen naar:

SACKit BV 
Lyngvej 1 
9000 Aalborg 
T.a.v.: Adm. Directeur Peter Terkelsen

SACKit zal het overzicht van je gegevens binnen een maand na ontvangst per e-mail aan je toesturen. Bij verzoeken om correcties en/of verwijdering van je persoonlijke gegevens, onderzoekt SACKit of aan de voorwaarden wordt voldaan en wijzigt of verwijdert de gegevens in dat geval zo spoedig mogelijk. SACKit kan verzoeken weigeren die, oftewel onredelijk vaak herhaald worden, buitensporige technische inspanningen vergen (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw systeem of het fundamenteel veranderen van een bestaande gewoonte of gebruik) of van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens van anderen. Dat geldt ook voor verzoeken in situaties waarin de gewenste actie als uiterst ingewikkeld moet worden beschouwd (bijvoorbeeld een verzoek om informatie die alleen als reservekopie bestaat). 

8. Als je bij SACKit wilt solliciteren 

Als je bij SACKit solliciteert, wordt de informatie die je naar aanleiding van je sollicitatie aan SACKit verstrekt hebt, gebruikt. Het gaat dan om relevante, algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, details over opleiding en informatie over je huidige baan en functies waarin je eerder werkzaam was. SACKit gebruikt deze informatie om te beoordelen of SACKit je een baan kan aanbieden en om met je te kunnen communiceren tijdens het wervingsproces. Je informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server van SACKit met beperkte toegang. SACKit is gestart met het maken van afspraken met alle relevante IT-leveranciers over de behandeling van persoonsgegevens in het kader van de nieuwe EU-regels voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG). Alleen managers die er mee te maken hebben, de HR-afdeling en de IT-beheerders hebben met persoonlijke wachtwoorden toegang tot je gegevens. Als je in dienst bent bij SACKit, worden je gegevens opgeslagen op SACKit‘s beveiligde server, in overeenstemming met het privacybeleid voor medewerkers van SACKit. Sollicitaties van kandidaten die niet worden aangenomen, worden als algemene regel gedurende 6 maanden na afwijzing bewaard. SACKit vraagt de sollicitant om toestemming voor het bewaren van zijn of haar gegevens. SACKit mag je persoonlijke gegevens in sommige gevallen ook doorgeven indien de wet, een gerechtelijk bevel of de geldende wetgeving dit eist. SACKit beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de onder punt 7 van dit privacybeleid beschreven maatregelen. Als je toegang wilt krijgen tot de gegevens die SACKit over jou bewaart, hetzij voor het bijwerken van je gegevens, hetzij omdat je wilt dat SACKit je gegevens verwijdert, dan kun je contact opnemen met de HR-afdeling van SACKit, per e-mail: pr @ sackit.com of per telefoon 6914 9300. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het feit dat informatie over jou nog langer gebruikt wordt.  

9. Veilige opslag en het delen van je persoonsgegevens 

SACKit beschermt je persoonsgegevens en heeft interne regels opgesteld m.b.t. de informatiebeveiliging. Deze bestaan uit instructies en maatregels die je persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking en voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw gegevens en deze kunnen inzien. SACKit heeft procedures opgesteld voor de toewijzing van toegangsrechten aan degenen (van onze medewerkers) die gevoelige persoonlijke gegevens en data verwerken waarin informatie over persoonlijke interesses en gewoontes ligt vastgelegd. SACKit controleert hun daadwerkelijke toegang door middel van registratie en toezicht. Om gegevensverlies te voorkomen maakt SACKit continue back-ups van onze dataset. In het geval dat er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, die voor jou een hoog risico op discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, verlies van reputatie of een ander wezenlijk nadeel met zich meebrengt, zal SACKit je zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze overtreding. SACKit‘s veiligheidsprocedures worden voortdurend aangepast op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Naast haar eigen interne systemen maakt SACKit ook gebruik van de systemen van externe leveranciers van IT-diensten, IT-systemen, betaaloplossingen enz. SACKit is gestart met het maken van afspraken met alle relevante leveranciers in het kader van de nieuwe EU-regels voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG). Op deze manier worden je persoonsgegevens zoveel mogelijk beschermd. SACKit is in sommige gevallen ook verplicht om persoonsgegevens, op grond van de wetgeving of als een overheidsinstantie dat beslist, door te geven. SACKit verwijdert je persoonsgegevens wanneer SACKit volgens de wet niet langer gerechtvaardigd is om de gegevens te bewaren, of wanneer er geen reden meer is om deze te verwerken. 

10. Cookies 

SACKit maakt gebruik van cookies ten behoeve van SACKit‘s digitale diensten. Meer informatie over ons cookie-beleid vind je hier: Cookie-beleid

11. Contact 

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door SACKit, kun je contact opnemen door te schrijven naar:

SACKit BV 
Lyngvej 1 
9000 Aalborg 
T.a.v.: Adm. Directeur Peter Terkelsen

Indien dit contact geen resultaat oplevert, kan men een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Het huidige contactadres vind je op www.datatilsynet.dk  . Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden openbaar gemaakt door het publiceren van nieuwe algemene voorwaarden op de website van SACKit. Onderaan staat de datum vermeld waarop het beleid voor het laatst gewijzigd is. Mei, 2018.