Bluetooth

BLUETOOTH en het bijbehorende Bluetooth-logo zijn beschermde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Er worden geen aanspraken gemaakt op de handelsmerken en alle verwijzingen dienen uitsluitend om de compatibiliteit aan te geven van de onderdelen van de producten van SACKit met de technologie die door Bluetooth SIG, Inc. wordt beheerd.